Baumit FassadenProfil FC

Baumit Perfil FC

  • Superficie altamente resistente

  • Baja conductividad térmica

  • Fácil de aplicar

Baumit FassadenProfil FC